Dotacje

gaz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej samoobsługowej myjni samochodowej,
WND-RPSL.01.02.03-00-142/12-03
Wartość całkowita projektu: 446 095,17 zł
Wartość dofinansowania: 179 807,40 zł
Beneficjent: Zakład Dystrybucji Gazu „Grader” Jerzy Grabowski, Szczepan Derejczyk, Adam Derejczyk Sp.J.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl